İHALE SONUCU İLANI
 
 
 
VİZE İLÇESİ VE KÖYLERİNE  HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
 
 
Vize İlçesi  ÇAVUŞKÖY GÖMME DEPO ve BİRİKTİRME DEPO ONARIM İŞİ açık ihale usulü ile ihale edilmiştir. İhaleye İlişkin Ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır;
 
1. İdarenin;
a)  Adı: Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği
           
2. İhale konusu yapım işinin;
           a) Adı: ÇAVUŞKÖY GÖMME DEPO ve BİRİKTİRME DEPO ONARIM İŞİ
 
            b) Yatırım proje no’su/kodu:Yok
 
           c) Niteliği, Miktarı (fiziki) ve türü: 1 ADET GÖMME DEPO ve BİRİKTİRME DEPO ONARIM İŞİ
 
 
Vize İlçesi ÇAVUŞKÖY GÖMME DEPO ve BİRİKTİRME DEPO ONARIM İŞİ Birlik İhale Yönetmeliğinin  18.  maddesi gereği Açık İhale Usulü ile yapılması sonucu, İhale en düşük fiyat esasına göre KARYA TEMİZLİK ve SOSYAL HİZMETLER SAN. ve TİC.  LTD. ŞTİ.nin uhdesinde bırakılmıştır.
 
 
 
 
DUYURULUR