İHALE SONUCU İLANI
 
 
 
VİZE İLÇESİ VE KÖYLERİNE  HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
 
 
Vize İlçesi  4.260 Ton Mıcır ve Asfalt Altı Temel Malzeme Alımı ve Nakli İşi Birlik İhale Yönetmeliğinin  19.  maddesi gereği Doğrudan Temin usulü ile ihale edilmiştir.
 
 
 
Vize İlçesi 4.260 Ton Mıcır ve Asfalt Altı Temel Malzeme Alımı ve Nakli İşi Birlik İhale Yönetmeliğinin  19.  maddesi gereği Doğrudan Temin usulü  ile ihale edilmesi sonucu, iş en düşük fiyat esasına göre İrsa Madencilik San. ve Tic. Ltd. Ştinin uhdesinde bırakılmıştır.
 
 
 
 
DUYURULUR